۱۳۸۹-۰۲-۲۷

تضییقات علیه اقلّیت های مذهبی در ایران

14 مه 2010
2010/628
بیانیه توسّط فیلیپ کراولی، سخنگو
موضوع: تضییقات علیه اقلّیت های مذهبی در ایران

ایالات متّحده از ادامهء تضییقات علیه بهائیان و سایر جوامع اقلّیت مذهبی در ایران عمیقاً نگران است. امروز دومین سالگرد زندانی شدن هفت تن مدیران جامعهء بهائی است. اگرچه از ژانویه 2010 تاکنون سه جلسهء رسیدگی به قضیهء آنها در محاکم قضایی صورت گرفته، امّا هنوز هیچ تاریخی برای جلسهء بعدی دادگاه تعیین نشده است و آنها همچنان از دسترسی به وکلای مدافع خود محرومند. ایالات متّحده تداوم محبوسیت آنها را به عنوان نقض رَوَندی صحیح و مقتضی قویّــاً محکوم می‎کند و از ایران می‌خواهد طبق تعهّداتش در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی عمل نماید.
در بررسی ادواری جهانی (UPR) در شورای حقوق بشر سازمان ملل متّحد در فوریه 2010، ایران ملتزم و متعهّد شد که از قوانین بین المللی تبعیت نماید و بر تنوّع قومی و دینی خود تأکید نمود. امّا، وقتی مشاهده نمودیم که حکومت ایران علناً توصیه‌های UPR برای خاتمه دادن به تضییقات علیه اقلّیت دینی بهائی را ردّکرد، مأیوس شدیم. یک بار دیگر، در توصیه به ایران برای ایفای وظایف و تعهّداتش در حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های بنیادی کلّیه شهروندانش، به جامعهء بین المللی می پیوندیم.
http://www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/03/138318.htm
---------------------------
گزارش واشنگتون تایمز: http://www.washingtontimes.com/news/2010/may/14/seven-bahai-leaders-kept-locked-up/

هیچ نظری موجود نیست: